ஸ்ரீ பொன் அழகுநாச்சியம்மன் திருக்கோவில்,
வள்ளியரச்சல்.
மேட்டுப்பாளையம் அஞ்சல்,
காங்கயம் வட்டம்,
திருப்பூர் மாவட்டம்,
செல் : +91 95 85 111 222
04257 - 254999